Inför besöket

Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. Om du tar med ditt djurs försäkringshandlingar kan vi skriva in det i patientjournalen. Då finns alla uppgifter där om veterinärkostnaden ska direktregleras med försäkringsbolaget. Vi direktreglerar gärna kostnaden när den överstiger 4000kr, då tillkommer en avgift på 150kr.

Om du har en hund eller katt med misstänkt smitta tex hosta, kräkning eller diarre ser vi gärna att du kommer in och anmäler dig med djuret kvar i bilen så vi kan släppa in er direkt på ett rum för att undvika smittspridning.

Uteblivna besök som ej avbokats senast kl 19.00 dagen innan debiteras med för rehab hela kostnaden och halva kostnaden för veterinärbesök/operation.

Avbokning ska ske senast dagen innan kl 19,00.. Notera att avbokning via mail ej är tillräckligt om ni inte fått återkoppling på mailet före kl 19. Det innebär att vid sen avbokning ring 090-22400 för att veta att avbokningen når oss i tid.