Inför besöket

Vaccinationskort/pass/stamtavla är något som alltid är bra att ha med sig när man kommer till veterinären. Om du tar med ditt djurs försäkringshandlingar kan vi skriva in det i patientjournalen. Då finns alla uppgifter där om veterinärkostnaden ska direktregleras med försäkringsbolaget. Vi direktreglerar gärna kostnaden när den överstiger 4000kr, då tillkommer en avgift på 115kr.

Uteblivna besök som ej avbokats senast kl 19.00 dagen innan debiteras med halva kostnaden för besöket/operationen.

Avbokning ska ske senast dagen innan före kl 19,00..