Prislista

Pass

Utfärdande av EU-pass för sällskapsdjur

500 kr

Vaccinering Rabies

Vaccinering mot rabies, krävs för resa över gränser

540 kr

Avmaskningsintyg

Enbart intyg, kund håller eget godkänt preparat.

220 kr

Avmaskningsintyg 

Inklusive medicin

220 kr+medicin


HD/ED 

Inklusive avläsning SKK

2000 kr

HD-röntgen

Inklusive avläsning SKK

1700 kr

Kastrering, hankatt


800 kr

Priserna gäller friska djur samt att inga  komplikationer tillstöter.