Prislista

Pass

Utfärdande av EU-pass för sällskapsdjur

515 kr

Vaccinering Rabies

Vaccinering mot rabies, krävs för resa över gränser

550 kr

Avmaskningsintyg

Enbart intyg, kund håller eget godkänt preparat.

230 kr

Avmaskningsintyg 

Inklusive medicin

230 kr+medicin


HD/ED 

1900 kr

HD-röntgen

1600 kr

Kastrering, hankatt


800 kr

Priserna gäller friska djur samt att inga  komplikationer tillstöter.