Prislista

Pass

Utfärdande av EU-pass för sällskapsdjur

530 kr

Vaccinering Rabies

Vaccinering mot rabies, krävs för resa över gränser

550 kr

Avmaskningsintyg

Enbart intyg, kund håller eget godkänt preparat.

300 kr

Avmaskningsintyg 

Inklusive medicin

300 kr+medicin


HD/ED -röntgen

1700 kr

HD-röntgen

1450 kr

Kastrering, hankatt


800 kr

Priserna gäller friska djur samt att inga  komplikationer tillstöter.

Uteblivet besök som ej avbokats senast kl 19 dagen innan debiteras.