Rehab

Rehabpersonal

Tomas Forsberg, leg. DSS

Lina Kärf, GK leg. sjukgymnast, leg DSS

Behandlingar

För att aktivt kunna träna upp hunden kan ibland smärtlindrande behandling vara nödvändig
- massage
- vibrationsplatta
- streching
- akupunktur

Balansövningar

För att bygga upp styrkan och reaktionsförmågan i stabiliserande muskler

Vattentrask

För att hunden ska på ett kontrollerat och skonsamt sätt få
- ett normalt rörelsemönster
- muskelstyrka / uthållighet
- kondition
- rörlighet

All behandling och träning sker av legitimerad godkänd sjukgymnast eller leg. djursjukskötare.

Kontakta oss på 090.22400 eller rehab@dku.se

En bokad tid vill vi att Du är rädd om!
Det är dessvärre oerhört kostsamt med uteblivna, ej avbokade besök, så för att slippa höja patientavgifterna ber vi er observera följande:
- Avbokning skall ske senast kl 19 dagen innan besöket.
- Avbokning sker via telefon 090-22400
- Icke avbokade /för sent avbokade besök debiteras med fullt pris.
- Undantag görs vid uppvisande av veterinär- respektive läkarintyg!
Observera att avbokning INTE med säkerhet kan göras via sms/mail!
Orsaken är att det inte går att säkerställa att meddelandet läses i tid för att avbokning skall ske i tid. Återkoppling måste ha skett innan kl 19 om avbokningen skall vara giltig.
Om tiderna ej avbokas innebär det att er bokning ligger kvar i systemet och ingen annan kan boka/utnyttja tiden.
Det är många som vill komma och många har fått boka en tid längre fram på grund av att det är fullbokat. Genom att uppehålla en tid i tidboken förhindras möjligheten för dessa patienter att komma in tidigare.