Rehab

Rehabpersonal

Tomas Forsberg, leg. DSS

Lina Karlsson, GK leg. sjukgymnast, leg DSS

Behandlingar

För att aktivt kunna träna upp hunden kan ibland smärtlindrande behandling vara nödvändig
- massage
- vibrationsplatta
- streching
- akupunktur

Balansövningar

För att bygga upp styrkan och reaktionsförmågan i stabiliserande muskler

Vattentrask

För att hunden ska på ett kontrollerat och skonsamt sätt få
- ett normalt rörelsemönster
- muskelstyrka / uthållighet
- kondition
- rörlighet

All behandling och träning sker av legitimerad godkänd sjukgymnast eller leg. djursjukvårdare.

Kontakta oss på 090.22400 eller rehab@dku.se